jbl
  • FLC Hạ Long
  • Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
  • Âm thanh hội trường, nhà hàng, sân khấu biểu diễn, nhạc nền
  • Năm hoàn thành: 2017
  • Giá trị dự án: 6,5 tỷ đồng
Tiêu biểu
Yes