JBL
  • FLC Luxury Resort Sầm Sơn
  • Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
  • Âm thanh hội trường, nhà hàng, sân khấu biểu diễn, nhạc nền
  • Năm hoàn thành: 2017
  • Giá trị dự án: 3,5 tỷ đồng