JBL
  • Trường đua Đại Nam
  • Phường Hiệp An, Tp Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
  • Âm thanh khán đài, nhà hàng, khu vực VIP
  • Năm hoàn thành: 2016
  • Giá trị dự án: 4 tỷ đồng
Tiêu biểu
Yes