JBL
  • Trường Quốc Tế Bắc Mỹ
  • Khu Trung Sơn, H Bình Chánh, TpHCM
  • Âm thanh biểu diễn đa năng
  • Năm hoàn thành: 2017
  • Giá trị dự án: 0,9 tỷ đồng